NENAMED GERÇEK DEODORANT...

Deodorant sözcüğü, latince koku anlamına gelen "odor" sözcüğü ile uzaklaşma anlamı veren "de-" ön ekinden oluşur ve kötü kokuyu uzaklaştıran şey anlamına gelir. Nenamed ürünleri gerçek deodoranttır, çünkü kötü vücut kokusunun gerçek nedeni olan bakteri üremesini durdurur:

Kötü kokuları bastırmaya çalışmaz, oluşmasını önler. Vücut sağlığı için çok önemli olan terlemeyi engellemez. Doğal kristal deodorant Jolie Fresh, diğer deodorantlarda bulunan paraben, zirkonyum, aluminyum klorohidrat, klorohidroksit veya başka herhangi bir kimyasal madde içermez. Tamamen doğaldır.